Tag

radca prawny

Browsing

Podczas każdej transakcji biznesowej głównym dokumentem określającym jej zasady jest umowa sporządzona i zaakceptowana przez obie strony. Niestety takie formalności bardzo często opierają się na wzajemnym zaufaniu, dlatego umowa nie jest precyzyjna i dokładna. Może prowadzić do nieporozumień, sporów i problemów natury prawnej w sytuacji gdy któraś ze stron inaczej interpretować będzie jej zapisy, dlatego niezwykle ważne, by każda umowa została przed podpisaniem starannie przeczytana i przeanalizowana w kontekście związanych z nią przepisów kodeksu cywilnego. Najlepiej, aby zrobiła to osoba posiadająca szeroką wiedzę z zakresu prawa – nazywamy to opiniowaniem umowy.