Podczas każdej transakcji biznesowej głównym dokumentem określającym jej zasady jest umowa sporządzona i zaakceptowana przez obie strony. Niestety takie formalności bardzo często opierają się na wzajemnym zaufaniu, dlatego umowa nie jest precyzyjna i dokładna. Może prowadzić do nieporozumień, sporów i problemów natury prawnej w sytuacji gdy któraś ze stron inaczej interpretować będzie jej zapisy, dlatego niezwykle ważne, by każda umowa została przed podpisaniem starannie przeczytana i przeanalizowana w kontekście związanych z nią przepisów kodeksu cywilnego. Najlepiej, aby zrobiła to osoba posiadająca szeroką wiedzę z zakresu prawa – nazywamy to opiniowaniem umowy.

Jak wygląda opiniowanie umowy?

Opiniowanie stworzonej umowy polega na sprawdzeniu jej zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, a nawet karnego. Sprawdzana jest pod kątem możliwych furtek prawnych oraz tego, jak precyzyjnie sformułowane są  zapisy – możliwość interpretacji sprawia, że może dojść do nieporozumień między stronami . Opiniowanie umów może przeprowadzić osoba doskonale orientująca się w aktualnych przepisach prawa, ale także w prowadzeniu negocjacji. W wielu przypadkach konieczna będzie korekta umowy albo całkowicie usunięcie niektórych jej części, na co zgodzić musi się druga strona.

 

Warto pamiętać, że o opiniowanie umowy należy zgłosić się dostatecznie wcześnie – w zależności od rozbudowania i skomplikowania kontraktu może to zająć od tygodnia, nawet do miesiąca.

Pomoc radcy prawnego w opiniowaniu umowy

Po pomoc związaną z opiniowaniem umów możesz zgłosić się do radców prawnych na stronie http://mskancelaria.com/. Dokładne sprawdzenie zgodności kontraktu z obecnie obowiązującymi przepisami da gwarancję zabezpieczenia finansowego i prawnego

 

Radca prawny może zaoferować następujące usługi:

 

  • sporządzenie umowy handlowej;
  • sporządzenie umowy cywilnoprawej
  • inne umowy różnego typu,
  • zabezpieczenie wykonania umowy w obrocie gospodarczym,
  • asysta w negocjacjach kontraktów handlowych.

 

System prawny w Polsce jest niezwykle skomplikowany i przeciętny obywatel oraz przedsiębiorcy prowadzący własne biznesy nie jest w stanie poradzić sobie bez fachowej pomocy. Usługi radcy prawnego są doskonałym rozwiązaniem – gwarantujemy sobie profesjonalną pomoc osób doskonale znających przepisy prawa i będących na bieżąco ze zmianami, które są wprowadzane bardzo często.

 

Zabezpiecz swoją umowę i powierz kwestię prawne profesjonalnej kancelarii prawnej.

 

Comments are closed.