Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Ubiegasz się o zmianę formy opodatkowania? Dowiedz się, jaka forma jest dla Ciebie najkorzystniejsza i na co zwrócić uwagę przy jej wyborze. 

Kiedy opodatkowanie jest obowiązkowe? 

Podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, konieczne jest prawidłowe odprowadzanie podatków. Formę opodatkowania należy wskazać już na samym początku powstawania biznesu – rejestrując firmę w Urzędzie Skarbowym (US). Należy wybrać sposób rozliczania się oraz poinformować o tym US w formie wypełnionego druku CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Wybór formy opodatkowania powinien zależeć od:

  • rachunku ekonomicznego,
  • rodzaju wykonywanej działalności.

Nie wywiązanie się z obowiązku płacenia podatków może prowadzić do nałożenia dużych kar finansowych, znacznie obciążających budżet przedsiębiorcy.

Jakie są rodzaje opodatkowania? 

W zależności od tego, jak wysokie są przychody firmy oraz z jakich dodatkowych ulg przedsiębiorca chce skorzystać, istnieją cztery możliwe rodzaje opodatkowania:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa.

Najczęściej wybierane przez przedsiębiorców są pierwsze dwa. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa należą do zryczałtowanych form opodatkowania, czyli takich, gdzie należna kwota jest ustalana z góry i nie uwzględnia kosztów poszczególnych transakcji. 

Forma opodatkowania – jaką wybrać?

Przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania warto się dokładnie zastanowić, czy rozliczenie będzie dla przedsiębiorcy opłacalne. Należy się także upewnić, że rodzaj prowadzonej działalności nie znajduje się w tak zwanych wykluczeniach i pozwala na rozliczanie według wybranej formy opodatkowania. 

Skala podatkowa

Opodatkowanie dotyczy dochodu, który oblicza się, odejmując koszty uzyskanego przychodu od przychodu z działalności gospodarczej. Skorzystanie z tej formy opodatkowania umożliwia skorzystanie z ulg podatkowych oraz kredytu podatkowego. Zyskuje się również prawo do wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz do rozliczania jako osoba, która wychowuje dziecko samotnie. Zobowiązuje jednak do rzetelnego prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Tę czynność można zlecić ekspertom, zajmujących się kompleksową obsługą księgową. W przypadku skali podatkowej, przekroczenie kwoty dochodu, wynoszące 85 528 złotych, zmusza do płacenia podatku wg stawki 32%. 

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego jego stawka wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu. Prowadzenie KPiR jest obowiązkowe tak, jak w skali podatkowej. Istnieje możliwość odliczania poniesionych kosztów podatkowych od przychodu, a sposób wyliczenia podatków jest łatwy (stawka jest stała). Największą wadą podatku liniowego jest brak prawa do korzystania z większości ulg. Nie ma również kwoty wolnej od podatku. Forma opodatkowania, jaką jest podatek liniowy, sprawdza się najlepiej dla przedsiębiorców z wysokimi zarobkami. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Decydując się na ryczałt, przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia wysokości przychodów o poniesione koszty podatkowe. Cenioną zaletą tej formy opodatkowania są niewielkie stawki ryczałtu, które zależą od wykonywanej działalności gospodarczej. Możliwość wyboru ryczałtu mają osoby, które uzyskują przychód z pozarolniczej działalności. Dodatkowo musiały one uzyskać przychody nieprzekraczające 2 mln euro. 

Karta podatkowa

Z karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie osoby określone w art.23 ust. 1 o zryczałtowanym podatku dochodowym. Są to m.in.:

  • osoby opiekujące się dziećmi,
  • osoby sprawujące opiekę domową nad chorymi,
  • osoby, świadczące usługi rozrywkowe. 

Wartość podatku jest niska oraz jednolita, nie ma także obowiązku prowadzenia KPiR. Jest ona opłacana niezależnie od osiąganych przychodów, z których jednak nie można odliczyć kosztów ich uzyskania. W przypadku tej formy można odliczać składki jedynie na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jak zmienić formę opodatkowania? 

Decyzja o tym, jaka forma opodatkowania jest najlepsza, może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa lub jego upadku. Warto sięgnąć po wsparcie od profesjonalnych księgowych. Jednym z biur, które oferuje rzetelną pomoc jest M&B Biuro Księgowe. Eksperci doradzają, jaka forma jest najlepsza dla danego przedsiębiorstwa. 

Zmiana rodzaju opodatkowania jest możliwa raz do roku. Należy dostarczyć odpowiedni wniosek do US do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu otrzymania pierwszego przychodu. Wybrana podczas rejestracji firmy forma obowiązuje w danym roku podatkowym, jednak brak wniesienia chęci jej zmiany powoduje jej przedłużenie na kolejny rok. 

Comments are closed.